Prihláška

Školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Prihlášky posielajte na e-mail: skolenia@bvh.sk
BVH

Váš partner pre komplexné systémy

riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
BVH

Váš partner pre komplexné systémy

riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Prečo si vybrať BVH, spol. s r.o.

01

Bezpečnosť na stavbách
kolektívna ochrana pomocou bezpečnostných záchytných sietí.

Bezpečnostné záchytné siete z polyamidových a polypropylénových materiálov – TYP S.
Bližšie informácie u Ing. Jaroslava Brzáča na stredisku projekcie rizík.

02

Horizontálny a vertikálny istiaci systém
prostriedky kolektívnej ochrany.

Horizontálny a vertikálny istiaci systém XENON, GlideLoc, MultiRail.
Bližšie informácie na obchodnom oddelení a stredisku projekcie rizík.

03

Dotazníky spokojnosti zákazníka
hodnotenie kvality nami poskytovaných služieb.

Naša spoločnosť sleduje zámer cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a tým i Vašej spokojnosti. K tomuto zámeru slúži aj u nás zavedený Integrovaný systém manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001ISO 45001.

1996

Viac ako 26 rokov skúseností

Spoločnosť BVH, s r.o. (bezpečnosť pre výšky a voľné hĺbky) vznikla v marci 1996. Od roku 1997 je držiteľom oprávnenia Úradu bezpečnosti práce SR na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a od roku 2009 aj doporučenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školení, preškoľovaní a odbornú prípravu školiteľov inštruktorov pre prácu vo výškach. Sústreďuje odborníkov s viacročnými praktickými a teoretickými poznatkami pre dané oblasti, ktorí ročne preškolia do 5000 pracovníkov všetkých rezortov nášho hospodárstva.

26+

Ročné skúsenosti

250

Školení ročne

Viac ako 2000

Produktov v portfóliu

Viac ako 100

Obchodných partnerov

Strategickým partnerom je nadnárodná spoločnosť HONEYWELL (predtým SPERIAN PROTECTION), ktorá patrí medzi najväčšie spoločnosti na svete zaoberajúce sa komplexnou výrobou ochranných a pracovných prostriedkov. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. je dovozcom technických prostriedkov nie len pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou značiek MILLER, ANTEC a COMBISAFE, ale aj komplexného sortimentu na ochranu v oblasti stavebníctva, verejných prác, priemyslu a vo verejných alebo súkromných odvetviach značiek KCL, FENZY, NORTH, HOWARD LEIGHT.

Neoddeliteľnou súčasťou je servis a periodické prehliadky evakuačnej a lezeckej techniky. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. rozšírila svoju činnosť o posudzovanie interiérových a exteriérových pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce. Navrhuje a realizuje komplexný systém riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pre všetky odvetvia od bezpečnostných záchytných sieti (COMBISAFE a LANEX) až po pevne zabudované kotviace systémy osobnej a kolektívnej ochrany (Söll GlideLoc a Söll MultiRail – MILLER).

OOPP

...dlhoročné skúsenosti v odbore predaja a servisu dýchacej, oživovacej techniky,...

Spoločnosť má tiež dlhoročné skúsenosti v odbore predaja a servisu dýchacej, oživovacej techniky, tlakových nádob na dopravu plynov, revízií tlakových a plynových zariadení či predaja a servisu plynových detektorov od BW Technologies by Honeywell.

Široká ponuka produktov zahŕňa komplexný sortiment výbavy pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami OOPP (odevy, rukavice, obuv, ochrana zraku, ochrana sluchu, bezpečnostné prilby, ochrana dýchacích ciest) od domácich aj zahraničných výrobcov

Súčasťou je aj maloobchodná predajňa BVH šport zameraná na všetky ,,vonkajšie“ športové aktivity – outdoor (pešia turistika, horolezectvo, skialpinizmus, lezenie a iné).

Obchod

Veľkoobchod so širokým portfóliom prostriedkov osobného zabezpečenia pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou ako aj komplexným sortimentom osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov od hlavy po päty.

Spotrebiteľom sú k dispozícii na zakúpenie produkty OOPP firmy ČERVA v maloobchodnej predajni v priestoroch skladu na Športovej 23 v Prievidzi.

Projekcia

Od analýzy rizík možného ohrozenia zamestnancov pri výkone ich pracovnej činnosti, cez vypracovanie technologického postupu na zaistenie bezpečných pracovných podmienok spolu s analýzou rizika výbuchu až po montáž kolektívnych a osobných protipádových ochranných pracovných prostriedkov (kotviace body, lankové systémy Xenon, koľajničkové systémy GlideLoc, protipádové siete Rombull, a.i.).

Školenia

Školenia pre prácu vo výškach vykonávané v učebniach a výcvikových priestoroch zákazníka alebo v školiacej miestnosti v sídle spoločnosti BVH.

Celkové vedomosti sú na konci školenia overené písomnými testami a doplnené ústnou a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní školenia je účastníkom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti k vykonávaniu výškových prác, ktorý má platnosť 12 mesiacov.

Servis

Periodické prehliadky a servisné práce prostriedkov osobného zabezpečenia (POZ), resp. prostriedkov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, periodické prehliadky rebríkov a protipádových systémov vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi po absolvovaní odborného školenia u výrobcu alebo výhradného zástupcu, ktorí majú oprávnenie na výkon tejto činnosti.

Servis dýchacej techniky

Servis dýchacej techniky, periodické kontroly kovových aj kompozitných tlakových nádob na dopravu plynov, ich plnenie vzduchom a mediciálnym kyslíkom.

Odborné prehliadky a skúšky vysokotlakových vzduchových a kyslíkových kompresorov, protichemických odevov, meracích zariadení určených na kontrolu dýchacej techniky či servis a kalibrácia plynových detektorov (BW Technologies by Honeywell).

Súčasťou ponúkaných služieb je aj školenie mechanikov dýchacej techniky.

alternative-energy-solar-panel

Naši spokojní zákazníci

Medzi našich spokojných zákazníkov patria:
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Atómové elektrárne (Mochovce, Jaslovské Bohunice)
 • Elektroenergetické montáže, s.r.o.
 • Slovalco, a.s.
 • CDI-FRIMCON-JANISTAV s.r.o.
 • SLOVAKTUAL s.r.o.
 • OTNS, a.s.
 • En Libre spol. s.r.o.
 • Towercom, a.s.
 • ELV PRODUKT, a.s.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Skanska SK, a.s.
 • Group 4 Falck Services, s.r.o.
 • Slovnaft montáže a opravy, a.s.
 • Fortischem, a.s.
 • KIA Motors Slovakia s.r.o.
 • TAKENAKA EUROPE GmbH
 • a ďalší
alternative-energy-energy

Úspešne zrealizované projekty