BVH

Váš partner pre komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
KontaktProfil firmy

01

Personálna a organizačná koncepcia firmy

Firma zamestnáva 25 kvalifikovaných zamestnancov v rámci štyroch hlavných činností – predaj, servis, školenia a projekcia rizík BOZP.

02

Chránené pracovisko

S platnosťou od 1.9.2009 bolo zo strany firmy vytvorené a ÚPSVaR v Prievidzi schválené Chránené pracovisko pre činnosť 46.42/Veľkoobchod s odevmi a obuvou – výroba, servis a repasácia osobných ochranných pracovných prostriedkov.

03

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

V roku 2005 bolo organizácii na základe previerky NBÚ v súlade s § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností udelené Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.

Bezpečnosť na stavbách – kolektívna ochrana pomocou bezpečnostných záchytných sietí.

Bezpečnostné záchytné siete z polyamidových a polypropylénových materiálov – TYP S.
Bližšie informácie u Ing. Jaroslava Brzáča na stredisku projekcie rizík.

Horizontálny a vertikálny istiaci systém – prostriedky kolektívnej ochrany.

Horizontálny a vertikálny istiaci systém XENON, GlideLoc, MultiRail.
Bližšie informácie na obchodnom oddelení a stredisku projekcie rizík.

Dotazníky spokojnosti zákazníka – hodnotenie kvality nami poskytovaných služieb..

Naša spoločnosť sleduje zámer cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a tým i Vašej spokojnosti. K tomuto zámeru slúži aj u nás zavedený Integrovaný systém manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Ročné skúsenosti

Viac ako 2000

Produktov v portfóliu

Školení ročne

Viac ako 100

 Obchodných partnerov

Úspešne zrealizované projekty

Naši spokojní zákazníci:

Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Atómové elektrárne (Mochovce, Jaslovské Bohunice)
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Slovalco, a.s.

 

CDI-FRIMCON-JANISTAV s.r.o.
SLOVAKTUAL s.r.o.
OTNS, a.s.
En Libre spol. s.r.o.
Towercom, a.s.
ELV PRODUKT, a.s.
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Skanska SK, a.s.
Group 4 Falck Services, s.r.o.
Slovnaft montáže a opravy, a.s.
Fortischem, a.s.
KIA Motors Slovakia s.r.o.
TAKENAKA EUROPE GmbH
a ďalší

Sídlo spoločnosti:

BVH, spol. s r.o.
Stavbárov 21
971 01 Prievidza

Sekretariát

Tel: +421 46 542 24 62
email: vedenie@bvh.sk

Pracovná doba

Po-Pia: 7:00 – 15:30