Viac ako 24 rokov skúseností

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť BVH, s.r.o. (bezpečnosť pre výšky a voľné hĺbky) vznikla v marci 1996. Od roku 1997 je držiteľom oprávnenia Úradu bezpečnosti práce SR na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a od roku 2009 aj doporučenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školení, preškoľovaní a odbornú prípravu školiteľov inštruktorov pre prácu vo výškach. Sústreďuje odborníkov s viacročnými praktickými a teoretickými poznatkami pre dané oblasti, ktorí ročne preškolia do 5000 pracovníkov všetkých rezortov nášho hospodárstva.

Strategickým partnerom je nadnárodná spoločnosť HONEYWELL (predtým SPERIAN PROTECTION), ktorá patrí medzi najväčšie spoločnosti na svete zaoberajúce sa komplexnou výrobou ochranných a pracovných prostriedkov. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. je dovozcom technických prostriedkov nie len pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou značiek MILLER, ANTEC a COMBISAFE, ale aj komplexného sortimentu na ochranu v oblasti stavebníctva, verejných prác, priemyslu a vo verejných alebo súkromných odvetviach značiek KCL, FENZY, NORTH, HOWARD LEIGHT.

Neoddeliteľnou súčasťou je servis a periodické prehliadky evakuačnej a lezeckej techniky. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. rozšírila svoju činnosť o posudzovanie interiérových a exteriérových pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce. Navrhuje a realizuje komplexný systém riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pre všetky odvetvia od bezpečnostných záchytných sieti (COMBISAFE a LANEX) až po pevne zabudované kotviace systémy osobnej a kolektívnej ochrany (Söll GlideLoc a Söll MultiRail – MILLER).

Spoločnosť má tiež dlhoročné skúsenosti v odbore predaja a servisu dýchacej, oživovacej techniky, tlakových nádob na dopravu plynov, revízií tlakových a plynových zariadení či predaja a servisu plynových detektorov od BW Technologies by Honeywell.

Široká ponuka produktov zahŕňa komplexný sortiment výbavy pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami OOPP (odevy, rukavice, obuv, ochrana zraku, ochrana sluchu, bezpečnostné prilby, ochrana dýchacích ciest) od domácich aj zahraničných výrobcov

Súčasťou je aj maloobchodná predajňa CAMP zameraná na všetky ,,vonkajšie“ športové aktivity – outdoor (pešia turistika, horolezectvo, skialpinizmus, lezenie a iné).

01

Personálna a organizačná koncepcia firmy

Firma zamestnáva 25 kvalifikovaných zamestnancov v rámci štyroch hlavných činností – predaj, servis, školenia a projekcia rizík BOZP.

02

Chránené pracovisko

S platnosťou od 1.9.2009 bolo zo strany firmy vytvorené a ÚPSVaR v Prievidzi schválené Chránené pracovisko pre činnosť 46.42/Veľkoobchod s odevmi a obuvou – výroba, servis a repasácia osobných ochranných pracovných prostriedkov.

03

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

V roku 2005 bolo organizácii na základe previerky NBÚ v súlade s § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností udelené Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.

Ročné skúsenosti

Viac ako 2000

Produktov v portfóliu

Školení ročne

Viac ako 100

 Obchodných partnerov

Obchod

Veľkoobchod so širokým portfóliom prostriedkov osobného zabezpečenia pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou ako aj komplexným sortimentom osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov od hlavy po päty. Spotrebiteľom sú k dispozícii na zakúpenie produkty OOPP firmy ČERVA v maloobchodnej predajni v priestoroch skladu na Športovej 23 v Prievidzi.

Projekcia

Od analýzy rizík možného ohrozenia zamestnancov pri výkone ich pracovnej činnosti, cez vypracovanie technologického postupu na zaistenie bezpečných pracovných podmienok spolu s analýzou rizika výbuchu až po montáž kolektívnych a osobných protipádových ochranných pracovných prostriedkov (kotviace body, lankové systémy Xenon, koľajničkové systémy GlideLoc, protipádové siete Rombull, a.i.).

Školenia

Školenia pre prácu vo výškach vykonávané v učebniach a výcvikových priestoroch zákazníka alebo v školiacej miestnosti v sídle spoločnosti BVH. Celkové vedomosti sú na konci školenia overené písomnými testami a doplnené ústnou a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní školenia je účastníkom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti k vykonávaniu výškových prác, ktorý má platnosť 12 mesiacov.

Servis

Periodické prehliadky a servisné práce prostriedkov osobného zabezpečenia (POZ), resp. prostriedkov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, periodické prehliadky rebríkov a protipádových systémov vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi po absolvovaní odborného školenia u výrobcu alebo výhradného zástupcu, ktorí majú oprávnenie na výkon tejto činnosti.

Servis dýchacej techniky

Servis dýchacej techniky, periodické kontroly kovových aj kompozitných tlakových nádob na dopravu plynov, ich plnenie vzduchom a mediciálnym kyslíkom. Odborné prehliadky a skúšky vysokotlakových vzduchových a kyslíkových kompresorov, protichemických odevov, meracích zariadení určených na kontrolu dýchacej techniky či servis a kalibrácia plynových detektorov (BW Technologies by Honeywell). Súčasťou ponúkaných služieb je aj školenie mechanikov dýchacej techniky.

Sídlo spoločnosti:

BVH, spol. s r.o.
Stavbárov 21
971 01 Prievidza

Sekretariát

Tel: +421 46 542 24 62
email: vedenie@bvh.sk

Pracovná doba

Po-Pia: 7:00 – 15:30